Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

17948
Hôm nayHôm nay15
Tuần nàyTuần này7
Tháng nàyTháng này645
Số khách trực tuyến 7
BẢNG ĐIỂM
MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

 

 

CÁC LỚP CAO ĐẲNG (CA)

 

 

GHI CHÚ

 

KHOÁ 2012

 

 

 

KHOÁ 2013

 

ĐÃ CÓ

 

KHOÁ 2014

 

 

 

KHOÁ 2015

 

 

 

KHOÁ 2016

 

 ĐÃ CÓ
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).0294.3740030 *Fax: (+84).0294.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh