Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

14311
Hôm nayHôm nay8
Tuần nàyTuần này67
Tháng nàyTháng này719
Số khách trực tuyến 21
BẢNG ĐIỂM
MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

 

 

CÁC LỚP ĐẠI HỌC (DA)

 

 

GHI CHÚ

 

KHOÁ 2012

 

ĐÃ CÓ

 

KHOÁ 2013

 

 

 

KHOÁ 2014

 

 

 

KHOÁ 2015

 

 

 

KHOÁ 2016

 

 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3740030 *Fax: (+84).74.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh