Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

13512
Hôm nayHôm nay4
Tuần nàyTuần này56
Tháng nàyTháng này829
Số khách trực tuyến 26
QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn môn học và học phần môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
(đợt tháng 3 năm 2017)

Tải file QĐ và Danh sách

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn môn học và học phần môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
(đợt tháng 11 và 12 năm 2016)
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3740030 *Fax: (+84).74.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh