Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

12394
Hôm nayHôm nay27
Tuần nàyTuần này180
Tháng nàyTháng này401
Số khách trực tuyến 24

Tải file QĐ và Danh sách

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn môn học và học phần môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
(đợt tháng 11 và 12 năm 2016)

Tải file QĐ và danh sách

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn môn học và học phần môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
(đợt tháng 09 và 10 năm 2016)

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3740030 *Fax: (+84).74.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh