Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

38085
Hôm nayHôm nay32
Tuần nàyTuần này54
Tháng nàyTháng này849
Số khách trực tuyến 2

Tải file QĐ và Danh sách

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn môn học và học phần môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
(đợt tháng 11 và 12 năm 2016)

Tải file QĐ và danh sách

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn môn học và học phần môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
(đợt tháng 09 và 10 năm 2016)

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).0294.3740030 *Fax: (+84).0294.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh