Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

41705
Hôm nayHôm nay13
Tuần nàyTuần này588
Tháng nàyTháng này1295
Số khách trực tuyến 8
QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn môn học và học phần môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
(đợt tháng 10 năm 2017)
QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn môn học và học phần môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
(đợt tháng 8 năm 2017)

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn môn học và học phần môn Giáo dục quốc phòng – An ninh
(đợt tháng 7 năm 2017)

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).0294.3740030 *Fax: (+84).0294.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh