Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

17044
Hôm nayHôm nay15
Tuần nàyTuần này10
Tháng nàyTháng này738
Số khách trực tuyến 1

LỊCH THI HP1 (HK3 NĂM HỌC 2016-2017)                     FILE LỊCH THI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3740030 *Fax: (+84).74.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh