Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

20969
Hôm nayHôm nay14
Tuần nàyTuần này32
Tháng nàyTháng này665
Số khách trực tuyến 3

LỊCH THI HP3 (HK2 - NĂM HỌC 2016-2017)

CÁC NHÓM: 75 - 70 - 77 - 78 - 135 - 136 - 139_12, 139_19 (THI LẦN 01)
VÀ NHÓM 93 (THI LẦN 02)

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).0294.3740030 *Fax: (+84).0294.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh