Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

18935
Hôm nayHôm nay14
Tuần nàyTuần này169
Tháng nàyTháng này671
Số khách trực tuyến 10

LỊCH THI HP3 (HK2 - NĂM HỌC 2016-2017)

CÁC NHÓM: 75 - 70 - 77 - 78 - 135 - 136 - 139_12, 139_19 (THI LẦN 01)
VÀ NHÓM 93 (THI LẦN 02)

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).0294.3740030 *Fax: (+84).0294.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh