Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

11765
Hôm nayHôm nay7
Tuần nàyTuần này48
Tháng nàyTháng này399
Số khách trực tuyến 11

File lịch thi

LỊCH THI LẤN 01:
HP I, II, III CÁC LỚP TRƯỜNG CĐ Y TẾ, VĂN BẰNG 02 VÀ HỌC LẠI 
 
LỊCH THI LẤN 02:
 HP I, II, III CÁC LỚP THI LẦN 01 NGÀY 13, 16, 21 VÀ 23/7/2016
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3740030 *Fax: (+84).74.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh