Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

12393
Hôm nayHôm nay26
Tuần nàyTuần này179
Tháng nàyTháng này400
Số khách trực tuyến 10

FILE lịch thi

LỊCH THI LẤN 01 HỌC PHẦN I VÀ II CÁC LỚP CĐ, ĐH THUỘC TRƯỜNG ĐHTV
 
HP I THI CÁC NGÀY 14, 15, 16, 17 VÀ NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2016
 
HP II THI CÁC NGÀY 22, 23, 24, 25 VÀ NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2016
 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3740030 *Fax: (+84).74.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh