Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

61478
Hôm nayHôm nay26
Tuần nàyTuần này66
Tháng nàyTháng này714
Số khách trực tuyến 1

Tải về

V/v: Hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng

(Số: 6353/BGDĐT-GDQP, ngày 26 tháng 9 năm 2012)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
(Số: 15_2015_TTLT_BGDDT_BLDTTBXH_BQP_BCA_BNV_BTC, ngày 16 tháng 7 năm 2015)
     Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQP - AN
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
(Số: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05 tháng 11 năm 2015)

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

THÔNG TƯ
(Số:  31/2012/TT- BGDĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2012)
Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
(Số: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08 tháng 09 năm 2015)

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).0294.3740030 *Fax: (+84).0294.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh