Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

97458
Hôm nayHôm nay16
Tuần nàyTuần này263
Tháng nàyTháng này54
Số khách trực tuyến 2

Tải về

THÔNG TƯ

 Quy định về tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

(Số 04/2022/TT-BLDDTBXH, ngày 30 tháng 03 năm 2022)

Tải về

THÔNG TƯ

 Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

(Số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 03 năm 2020)


 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
(Số: 15_2015_TTLT_BGDDT_BLDTTBXH_BQP_BCA_BNV_BTC, ngày 16 tháng 7 năm 2015)
     Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQP - AN
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
(Số: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05 tháng 11 năm 2015)

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

THÔNG TƯ

Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập
môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung
trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
 
(Số 10/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 09 năm 2018)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
(Số: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08 tháng 09 năm 2015)

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).0294.3740030 *Fax: (+84).0294.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh