Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

97454
Hôm nayHôm nay12
Tuần nàyTuần này259
Tháng nàyTháng này50
Số khách trực tuyến 2
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Nhiệm vụ GDQP cho SV-HS được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và GDQP đã trở thành môn học chính khóa trong các trường ĐH, CĐ, TC, THPT và đã được tổ chức thực hiện ngày càng nghiêm túc, hiệu quả. Hệ thống văn bản pháp quy đã được ban hành khá đầy đủ và đồng bộ. Nội dung chương trình, phương pháp tổ chức giảng dạy và học tập môn GDQP không ngừng được đổi mới và hoàn thiện.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 1830/QĐ-UNBD ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Trà Vinh. Thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên theo Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hiện nay được thay thế bởi thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05 tháng 11 năm 2015, quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

 Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sinh viên, học sinh và đối tượng bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN.

- Tổ chức quản lý, học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập trung tại trung tâm theo nếp sống quân sự cho sinh viên, học sinh, đối tượng bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa, tài liệu về GDQP&AN.

- Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý; tổ chức hội thi, hội thao GDQP&AN.

- Thông báo kết quả học tập, điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh, đối tượng bồi dưỡng GDQP&AN với đơn vị liên kết và tổ chức liên quan; cấp chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng GDQP&AN cho các đối tượng bồi dưỡng tại trung tâm.

- Thực hiện một số chức năng và nhiệm vụ khác theo Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên thuộc Trường Đại học Trà Vinh và quy định của pháp luật.

Với chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đến học tập và rèn luyện tại Trung tâm, SV, HS được tiếp xúc trong một môi trường gần gũi với môi trường Quân đội, là một môi trường thuận lợi để thực hiện GDQP cho SV với kết quả tốt nhất, nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong công tác GDQP là:

-Trang bị cho SV những tư duy, lý luận về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Quân sự;

- Nhằm rèn luyện cho SV một nếp sống kỷ luật, tác phong nghiêm túc, khoa học, tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, trách nhiệm cộng đồng, góp phần vào mục tiêu đào tạo toàn diện trong chiến lược đào tạo con người mới XHCN.

Thông qua các nội dung GDQP theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT, Trung tâm chú trọng giáo dục cho SV nhận thức rõ 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay; qua đó nhằm nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 Nhân sự Trung tâm:

                   ♦ Ban Giám đốc 02 người (01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc)
                   ♦ Các bộ phận quản lý khác: 06 người
                   ♦ 09 giảng viên, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, trong đó, 04 giảng viên xuất thân từ Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Trà Vinh mang quân hàm đại tá, thượng tá;
                   Ngoài ra, Trung tâm thỉnh giảng từ Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Trà Vinh, Sở Công an Tỉnh Trà Vinh báo cáo các bài giảng đặc thù của ngành về chiến lược Quân sự và An ninh trong tình hình mới.
                   Ngoài đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên nêu trên, Trường Đại học Trà Vinh đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh Trà Vinh, Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Trà vinh có văn bản gửi Bộ tư lệnh Quân khu 9 cử cán bộ quân đội biệt phái cho Trung tâm.
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).0294.3740030 *Fax: (+84).0294.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh