Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

105302
Hôm nayHôm nay51
Tuần nàyTuần này20
Tháng nàyTháng này1740
Số khách trực tuyến 1

1. Chức năng: Giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức và thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật.

2. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch mua sắm, bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật cho Trung tâm. Quản lý công tác hậu cần, kỹ thuật của trung tâm theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt;

- Quản lý tài chính, cấp phát, thu hồi vũ khí, trang phục sinh viên và các trang thiết bị dạy học khác;

- Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất. Quản lý công tác kỹ thuật của trung tâm theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

Trích Điều 17 Tông tư Số: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXHngày 05 tháng 11 năm 2015

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).0294.3740030 *Fax: (+84).0294.3740040 - Nội bộ: 160
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh